ශ්‍රී ලංකා සංචිතයෙන් 4ක් එළියට!

10

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි වටය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි සංචිතය නම් කර තිබේ.  සූරී – රීසා සුසංයෝගයෙන් ශූරතාව ශ්‍රී ලංකාවට 2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ …… කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් නොමැතිව දනුෂ් දයාන්ට හිමිව ඇති අතර පළමු අදියරේ දී සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනෙකු සංචිතයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි වටය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි සංචිතය නම් කර තිබේ.  සූරී – රීසා සුසංයෝගයෙන් ශූරතාව ශ්‍රී ලංකාවට 2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ …… කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වෙනසක් නොමැතිව දනුෂ් දයාන්ට හිමිව ඇති අතර පළමු අදියරේ දී සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනෙකු සංචිතයෙන්…