ශ්‍රී ලංකා Legends සංචිතය නම් කරයි

Road Safety World Series 2021

1220
 

කොරෝනා වසංගතයේ බලපෑමත් සමඟ අතරමග නැවතුණු Road Safety ලෝක ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා Legends කණ්ඩායම මේ වන විට නම් කර තිබෙනවා. එහි නායකත්වය සුපුරුදු පරිදි ප්‍රහාරාත්මක දකුණත් පිතිකරු සහ සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ට හිමිව තිබෙනවා. ඒ් අනුව එළඹෙන මාර්තු 5 වැනිදා සිට තරගාවලිය නැවතත් ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගතයේ බලපෑමත් සමඟ අතරමග නැවතුණු Road Safety ලෝක ශූරතා තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා Legends කණ්ඩායම මේ වන විට නම් කර තිබෙනවා. එහි නායකත්වය සුපුරුදු පරිදි ප්‍රහාරාත්මක දකුණත් පිතිකරු සහ සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ට හිමිව තිබෙනවා. ඒ් අනුව එළඹෙන මාර්තු 5 වැනිදා සිට තරගාවලිය නැවතත් ආරම්භ…