කොළඹ පාසල් දෙකක් තරගාවලියෙන් ඉවතට

42

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 32 වටයේ තරග දෙකක් ඊයේ (2) ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී කොළඹ පාසල් දෙකක් තරගාවලියෙන් ඉවතට ඇද දමමින් වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සහ මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සුපිරි 16 වටයේ තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ සීමිත පන්දුවාර පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 32 වටයේ තරග දෙකක් ඊයේ (2) ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී කොළඹ පාසල් දෙකක් තරගාවලියෙන් ඉවතට ඇද දමමින් වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සහ මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සුපිරි 16 වටයේ තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා…