ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නූලෙන් බේරෙද්දී රාජකීයට ඉහළ ගෞරවයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

138
Gishan Balasuriya

මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ සත්කාරක කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර පැවති වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගය 58 වැනි වරටත් අද (4) ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුනා. 128 වැනි වරට පැවති මේ තරගය අද ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුවත්, එහි වැඩි ගෞරවය දිනා ගත්තේ රාජකීය විද්‍යාලයයි. රාජකීයන් වෙනුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ සත්කාරක කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර පැවති වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගය 58 වැනි වරටත් අද (4) ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුනා. 128 වැනි වරට පැවති මේ තරගය අද ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුවත්, එහි වැඩි ගෞරවය දිනා ගත්තේ රාජකීය විද්‍යාලයයි. රාජකීයන් වෙනුවෙන්…