මොරටු විද්‍යාලය සහ නාලන්දාවට වැඩි වාසිය

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

10

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (5) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් නිමා වූ තරග වලින් මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. Video – මෙවර Major Emerging තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ලසිත් කෲස්පුල්ලේ – Powerplay…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (5) ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් නිමා වූ තරග වලින් මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. Video – මෙවර Major Emerging තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ලසිත් කෲස්පුල්ලේ – Powerplay…