ත්‍රිත්ව සහ සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින්ට ජයග්‍රාහී දිනයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

94

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග කිහිපයක් අද (04) දිනයේ නිමා විය.  එම තරග අතරින් එක් තරගයක් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඉනිමකින් ජයග්‍රහණය කරන විට, තවත් තරගයක් නිමා වූයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ඉනිමක ජයක් හිමිකර දෙමින්.  ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට දැවැන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග කිහිපයක් අද (04) දිනයේ නිමා විය.  එම තරග අතරින් එක් තරගයක් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඉනිමකින් ජයග්‍රහණය කරන විට, තවත් තරගයක් නිමා වූයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ඉනිමක ජයක් හිමිකර දෙමින්.  ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට දැවැන්ත…