ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට පූර්ණ තරග ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

3

සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (30) දින අවසන් වූ අතර තවත් තරග කිහිපයක් ආරම්භ විය.  සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය හමුවේ රාජකීයයන් තිගැස්සෙයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (30) දින අවසන් වූ අතර තවත් තරග කිහිපයක් ආරම්භ විය.  සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය හමුවේ රාජකීයයන් තිගැස්සෙයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…