ඕස්ට්‍රේලියා වේදිකාවෙන් බැස යන පීටර් සිඩ්ල්

53

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවීණ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක පීටර් සිඩ්ල් වසර 11කට පසු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.  සිඩ්ල් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරග 67කට ක්‍රීඩා කර ඇති අතර කඩුලු 221ක් එහි සාමාන්‍ය 30.66කි. ඔහු අවසන් වරට ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ මේ වසරේ එංගලන්තයේ පැවති අළුබඳුන තරගාවලියේ පස්වැනි ටෙස්ට් තරගයේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවීණ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක පීටර් සිඩ්ල් වසර 11කට පසු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.  සිඩ්ල් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරග 67කට ක්‍රීඩා කර ඇති අතර කඩුලු 221ක් එහි සාමාන්‍ය 30.66කි. ඔහු අවසන් වරට ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ මේ වසරේ එංගලන්තයේ පැවති අළුබඳුන තරගාවලියේ පස්වැනි ටෙස්ට් තරගයේ දී…