සාන්තුවරයන්ගේ සටනේ දී ඩාර්ලි පාර ක්‍රීඩකයෝ සන්නද්ධ වෙති

224

බම්බලපිටිය සාන්ත පීතරයන්ගේ පළමු ඉනිමට එරෙහිව ඩාර්ලි පාරේ ක්‍රීඩකයෝ වඩාත් විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් ගොඩ නගන බවක් පෙන්නුම් කරමින් අද (1) කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී ආරම්භ වූ 85 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන පළමු දිනයට නිමා විය. ජය සොයන සාන්තුවරයෝ 85 වැනි වරටත් ගැටෙන්නට පෙර කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බම්බලපිටිය සාන්ත පීතරයන්ගේ පළමු ඉනිමට එරෙහිව ඩාර්ලි පාරේ ක්‍රීඩකයෝ වඩාත් විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් ගොඩ නගන බවක් පෙන්නුම් කරමින් අද (1) කොළඹ පී. සරා ඕවල් පිටියේ දී ආරම්භ වූ 85 වැනි සාන්තුවරයන්ගේ සටන පළමු දිනයට නිමා විය. ජය සොයන සාන්තුවරයෝ 85 වැනි වරටත් ගැටෙන්නට පෙර කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය සාන්ත…