කෞමාල් සහිරාවන් තිගස්සදී සාන්ත ජෝසප් ජය කණුවට

285
 

පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දැකගන්නට ලැබුණු තවත් තීරණාත්මක තරග කිහිපයක් අද (13) දිනයේ දීත් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්විය. පළමු ඉනිමේ ජය වෙනුවෙන් පාසල් කිහිපයක් තියුණු සටනක සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු……

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දැකගන්නට ලැබුණු තවත් තීරණාත්මක තරග කිහිපයක් අද (13) දිනයේ දීත් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්විය. පළමු ඉනිමේ ජය වෙනුවෙන් පාසල් කිහිපයක් තියුණු සටනක සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු……