කොදෙව්වන් තරගාවලි ජය ලබද්දී අවසන් තරගයේ ජය එංගලන්තයට

64
Photo Credit : Associated Press

පසුගිය තරගාවලිවල දී ඉන්දීය කණ්ඩායම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පිළ ද ටෙස්ට් තරගාවලිවල දී පරාජයට පත් කළ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කැරිබියන් දූපත් බලා පියාසර කළේ තවත් පහසු ජයග්‍රහණයක පහස විඳ ගැනීමේ අටියෙනි. මේ වන විට ජගත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 8 වැනි ස්ථානයේ සිටින කොදෙව්වන් පරාජය කිරීම අපහසු වේ යැයි ඔවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය තරගාවලිවල දී ඉන්දීය කණ්ඩායම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පිළ ද ටෙස්ට් තරගාවලිවල දී පරාජයට පත් කළ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කැරිබියන් දූපත් බලා පියාසර කළේ තවත් පහසු ජයග්‍රහණයක පහස විඳ ගැනීමේ අටියෙනි. මේ වන විට ජගත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 8 වැනි ස්ථානයේ සිටින කොදෙව්වන් පරාජය කිරීම අපහසු වේ යැයි ඔවුන්…