පළමු ඉනිමේ ජය වෙනුවෙන් පාසල් කිහිපයක් තියුණු සටනක

153

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු දිනයට පැවැත්වුණු තරග කිහිපයක් ඊයේ (12) ආරම්භ විය. චමිදු, කවිෂ්ක හා උපේන්ද්‍ර පිතිකරුවන් අසරණ කරයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස …. මහානාම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු දිනයට පැවැත්වුණු තරග කිහිපයක් ඊයේ (12) ආරම්භ විය. චමිදු, කවිෂ්ක හා උපේන්ද්‍ර පිතිකරුවන් අසරණ කරයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස …. මහානාම…