තර්ස්ටන් රන්දිනු ශතකයක් වාර්තා කරයි

43
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (12) පැවති තරගයක දී ශතකයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සනුත් රන්දිනු සමත් විය.  රයන්, දනාල් සහ යසිරු සම්මාන දිනති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න්..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (12) පැවති තරගයක දී ශතකයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සනුත් රන්දිනු සමත් විය.  රයන්, දනාල් සහ යසිරු සම්මාන දිනති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න්..…