රයන්, දනාල් සහ යසිරු සම්මාන දිනති

66
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (11) දින නිමා විය. ඒ අතුරින් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවති මයිකල් තිසේරා – රෝයි ඩයස් අභියෝගතා කුසලාන ක්‍රිකට් තරගයේ වැඩි වාසි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (11) දින නිමා විය. ඒ අතුරින් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවති මයිකල් තිසේරා – රෝයි ඩයස් අභියෝගතා කුසලාන ක්‍රිකට් තරගයේ වැඩි වාසි…