චමිදු, කවිෂ්ක හා උපේන්ද්‍ර පිතිකරුවන් අසරණ කරයි

101
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග කිහිපයක් අද (12) දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පැවැත්විය. ආර්. අයි. ටී. අලස් සමරු කුසලානය කොළඹට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග කිහිපයක් අද (12) දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පැවැත්විය. ආර්. අයි. ටී. අලස් සමරු කුසලානය කොළඹට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…