ඉසිපතන සහ ජනාධිපති තරගයේ පළමු දිනයේ ම කඩුලු 24ක් බිඳ වැටේ

253
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (11) කොළඹ දී ආරම්භ වූ ඉසිපතන සහ ජනාධිපති විද්‍යාලය අතර තරගයේ දී පළමු දිනයේ ම දෙපිලේ කඩුලු 24ක් අහිමි විය. මේ අතර නාලන්දා සහ ලුම්බිණි අතර තරගයේ දී ද පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (11) කොළඹ දී ආරම්භ වූ ඉසිපතන සහ ජනාධිපති විද්‍යාලය අතර තරගයේ දී පළමු දිනයේ ම දෙපිලේ කඩුලු 24ක් අහිමි විය. මේ අතර නාලන්දා සහ ලුම්බිණි අතර තරගයේ දී ද පළමු…