පවන් ද්විත්ව ශතකයකට පසුව නැවත ශතකයකට

76

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (05) දින නිමා වූ මහානාම විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර සුහද තරගයේ දී මහානාම විද්‍යාලයේ පවන් රත්නායක එක් දිනක් තුළ දී පළමු ඉනිමේ දී ද්විත්ව ශතකයක් ද අනෙක් ඉනිමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (05) දින නිමා වූ මහානාම විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර සුහද තරගයේ දී මහානාම විද්‍යාලයේ පවන් රත්නායක එක් දිනක් තුළ දී පළමු ඉනිමේ දී ද්විත්ව ශතකයක් ද අනෙක් ඉනිමේ…