මහානාම පළමු ඉනිමේ ජය මහීම ඇතුළු නාලන්දාව උදුරා ගනියි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

18

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (4) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉන් තරග තුනක් නිමාවට පත් වූයේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ සමඟිනි. ඒ අනුව නාලන්දා, මාතර සාන්ත තෝමස් සහ වෙස්ලි විද්‍යාල අද දිනයේ දී පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ඩී.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග හතරක් අද (4) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉන් තරග තුනක් නිමාවට පත් වූයේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ සමඟිනි. ඒ අනුව නාලන්දා, මාතර සාන්ත තෝමස් සහ වෙස්ලි විද්‍යාල අද දිනයේ දී පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ඩී.…