එංගලන්තය හතරවැනි දවසින් තරගය අවසන් කරයි

35

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති සිව්වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් දිනයක් ඉතිරිව තිබිය දී ලකුණු 191කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ අද (27) සමත් වූහ.  ඉන්දියාව හමුවේ කිවියන්ට උපන් බිමේදීම තවත් T20 පරාජයක්! ජගත් ක්‍රිකට් කරලියේ වැරදි අඩුවෙන්ම කරන කණ්ඩායමක් ලෙස අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කළ හැකි ඉන්දීය…………. මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති සිව්වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් දිනයක් ඉතිරිව තිබිය දී ලකුණු 191කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෝ අද (27) සමත් වූහ.  ඉන්දියාව හමුවේ කිවියන්ට උපන් බිමේදීම තවත් T20 පරාජයක්! ජගත් ක්‍රිකට් කරලියේ වැරදි අඩුවෙන්ම කරන කණ්ඩායමක් ලෙස අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කළ හැකි ඉන්දීය…………. මෙම…