ඩී. එස්. හමුවේ ද මැසනොඩ් පළමු ඉනිම ජය ගනියි

15

අනාගතය දිනන පාසල් ක්‍රිකට් තරු සොයා යන ගමන සඳහා සවියක් වන සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (3) නිමා විය. එහි දී ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේ ජයක් ලබා ගැනීමට කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය සමත් වීම කැපී පෙනුණි. ප්‍රේමදාස 1000…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනාගතය දිනන පාසල් ක්‍රිකට් තරු සොයා යන ගමන සඳහා සවියක් වන සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (3) නිමා විය. එහි දී ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේ ජයක් ලබා ගැනීමට කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය සමත් වීම කැපී පෙනුණි. ප්‍රේමදාස 1000…