ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකත්වය හිමිව ඇත්තේ දෙඅතින්ම දඟපන්දු යැවීමේ නිපුණතාවයකින් හෙබි සහ වමතින් පිත්ත හසුරුවන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කමිඳු මෙන්ඩිස්ට ය. වමත් දඩයක්කාරයාගේ කඩුලු සංග්‍රාමය වමත් දඟපන්දුවෙන් කඩුලු දඩයම් කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකත්වය හිමිව ඇත්තේ දෙඅතින්ම දඟපන්දු යැවීමේ නිපුණතාවයකින් හෙබි සහ වමතින් පිත්ත හසුරුවන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කමිඳු මෙන්ඩිස්ට ය. වමත් දඩයක්කාරයාගේ කඩුලු සංග්‍රාමය වමත් දඟපන්දුවෙන් කඩුලු දඩයම් කරන…