ටයිෆූන් මැද Try පිරුනු ලෝක කුසලානයේ ජපන් සවාරිය

1

සත්කාරකයින්ගේ සුපිරි දක්ෂතා මැද වසර ගණනකට පසුව පැමිණි දැවැන්තම ටයිෆූන් කුණාටුවෙන් බාධාවුනු ආසියාවේ පැවති පළමු රග්බි ලෝක කුසලානය පසුගියදා උත්කර්ෂවත් ලෙස නිමා වුනා. නිමා වූ ඒ ලෝක කුසලානයේ රසමුසු තැන් කිහිපයක් ThePapare.com අප සොයා ගියා.  “සමගිය බලය වේ” – දකුණු අප්‍රිකාවෙන් උගනිමු භාෂා 4කින් සන්නිවේදනය කරන රග්බි කණ්ඩායමක්, දරිද්‍රතාවය….. ජපන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සත්කාරකයින්ගේ සුපිරි දක්ෂතා මැද වසර ගණනකට පසුව පැමිණි දැවැන්තම ටයිෆූන් කුණාටුවෙන් බාධාවුනු ආසියාවේ පැවති පළමු රග්බි ලෝක කුසලානය පසුගියදා උත්කර්ෂවත් ලෙස නිමා වුනා. නිමා වූ ඒ ලෝක කුසලානයේ රසමුසු තැන් කිහිපයක් ThePapare.com අප සොයා ගියා.  “සමගිය බලය වේ” – දකුණු අප්‍රිකාවෙන් උගනිමු භාෂා 4කින් සන්නිවේදනය කරන රග්බි කණ්ඩායමක්, දරිද්‍රතාවය….. ජපන්…