ලෝක කුසලානය පෙරලූ අමුතු කොණ්ඩකාරයා

13

සිනහවක් මුහුණේ රඳවා ගෙන විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රතිවාදීන් සුනුවිසුනු කරන නවසීලන්තයේ නවතම රග්බි තරුව Jack Goodhueගේ විලාසිතා නවසීලන්ත පුරා ලැව්ගින්නක් සේ පැතිර යනවා.  එංගලන්තය සමඟ අවසන් පූර්ව තරගය ලෝක ශූර “ඕල් බ්ලැක්ස්” ක්‍රීඩකයින් නොසිතූ ලෙස පරාජය වුනත් Goodhue ඇති කළ ගින්න නම් තවමත් නිවී ගොස් නැහැ. විශේෂම කරුණ නම් නවසීලන්ත අගමැතිතුමියත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිනහවක් මුහුණේ රඳවා ගෙන විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රතිවාදීන් සුනුවිසුනු කරන නවසීලන්තයේ නවතම රග්බි තරුව Jack Goodhueගේ විලාසිතා නවසීලන්ත පුරා ලැව්ගින්නක් සේ පැතිර යනවා.  එංගලන්තය සමඟ අවසන් පූර්ව තරගය ලෝක ශූර “ඕල් බ්ලැක්ස්” ක්‍රීඩකයින් නොසිතූ ලෙස පරාජය වුනත් Goodhue ඇති කළ ගින්න නම් තවමත් නිවී ගොස් නැහැ. විශේෂම කරුණ නම් නවසීලන්ත අගමැතිතුමියත්…