“සමගිය බලය වේ” – දකුණු අප්‍රිකාවෙන් උගනිමු

86

භාෂා 4කින් සන්නිවේදනය කරන රග්බි කණ්ඩායමක්, දරිද්‍රතාවය-වත්පොහොසත්කම අතර දෝලනය වන රටක රග්බි කණ්ඩායමක්, කළු-සුදු වශයෙන් බෙදුණු රටක රග්බි කණ්ඩායමක් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ලබන්නේ කෙසේ ද?  ඔබ එය විමසිය යුත්තේ දකුණු අප්‍රිකානු රග්බි කණ්ඩායමෙනි. ඔවුන් 2019 ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියට පැමිණියේ “එකට, ශක්තියෙන්” (Stronger Together) යන තේමාව පදනම් කරගෙනය. අද ඔවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

භාෂා 4කින් සන්නිවේදනය කරන රග්බි කණ්ඩායමක්, දරිද්‍රතාවය-වත්පොහොසත්කම අතර දෝලනය වන රටක රග්බි කණ්ඩායමක්, කළු-සුදු වශයෙන් බෙදුණු රටක රග්බි කණ්ඩායමක් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයක් ලබන්නේ කෙසේ ද?  ඔබ එය විමසිය යුත්තේ දකුණු අප්‍රිකානු රග්බි කණ්ඩායමෙනි. ඔවුන් 2019 ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියට පැමිණියේ “එකට, ශක්තියෙන්” (Stronger Together) යන තේමාව පදනම් කරගෙනය. අද ඔවුන්…