වාර්තා අලුත් කරමින් බෝයගොඩ ලබාගත් ශතකය නිසා ජය ත්‍රිත්වයට

504

මහනුවර සුප්‍රසිද්ධ පාසල් ද්විත්වයක් වන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වූ 37 වැනි සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගය ලකුණු 149කින් ජයග්‍රහණය කළ ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් රිචඩ් අලුවිහාරේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ඩැනියෙල් සහ ඩැනියෙල් ඩාර්ලි පාරට ශූරතාව රැගෙන යයි මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහනුවර සුප්‍රසිද්ධ පාසල් ද්විත්වයක් වන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වූ 37 වැනි සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගය ලකුණු 149කින් ජයග්‍රහණය කළ ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් රිචඩ් අලුවිහාරේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ඩැනියෙල් සහ ඩැනියෙල් ඩාර්ලි පාරට ශූරතාව රැගෙන යයි මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර…