ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමේ වගකීම නව නායකයෙකුට

68

2020 අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය ඇරඹීමට ඇත්තේ තවත් සති කීපයක් පමණි. තරගකාරීත්වය, උද්වේගකර බව මුසු වූ රග්බි තරගාවලියක් සඳහා දිවයින පුරා ඇති පාසල් මේ වන විටත් සූදානම් වෙමින් සිටී.  මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මෙවර පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ තරග වදින අතර එම කණ්ඩායමේ නායකත්වය ටෙහාන් කරුණානායක හට හිමිව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය ඇරඹීමට ඇත්තේ තවත් සති කීපයක් පමණි. තරගකාරීත්වය, උද්වේගකර බව මුසු වූ රග්බි තරගාවලියක් සඳහා දිවයින පුරා ඇති පාසල් මේ වන විටත් සූදානම් වෙමින් සිටී.  මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මෙවර පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ තරග වදින අතර එම කණ්ඩායමේ නායකත්වය ටෙහාන් කරුණානායක හට හිමිව…