පාසල් රග්බි C කාණ්ඩයේ කාලසටහන නිකුත්වේ

අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය 2020

187

B කාණ්ඩයට පිවිසීමේ අරමුණින් කණ්ඩායම් 12ක් මෙවර අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ C කාණ්ඩයේ තරග වැදීමට නියමිතයි. ඉන් කණ්ඩායම් දෙකකට පමණක් මීළඟ තරග වාරයේ දී B කාණ්ඩයට පිවිසීමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.   පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

B කාණ්ඩයට පිවිසීමේ අරමුණින් කණ්ඩායම් 12ක් මෙවර අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ C කාණ්ඩයේ තරග වැදීමට නියමිතයි. ඉන් කණ්ඩායම් දෙකකට පමණක් මීළඟ තරග වාරයේ දී B කාණ්ඩයට පිවිසීමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.   පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන…