ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු තීන්දු වෙයි

168
espncricinfo

ඉදිරි වසර දෙකක කාලය සඳහා බලපැවැත්වෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (8) තීරණය කර ඇත. “SLC T20” තරගාවලියට නව අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “SLC T20” ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂක.. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරි වසර දෙකක කාලය සඳහා බලපැවැත්වෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (8) තීරණය කර ඇත. “SLC T20” තරගාවලියට නව අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “SLC T20” ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂක.. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම…