බදූරියා හමීඩියා සිහින බොඳ කරයි

5

වයස අවුරුදු 20න් පහළ පාසල් පාපන්දු කණ්ඩායම් සහභාගී වන 2019 ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ තවත් තරගයක් අද (02) කොළඹ හමීඩ් අල් හුසෙයිනි විද්‍යාලය හා මාවනැල්ල බදූරියා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර කැළණිය පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  එම තරගය ගෝල 2-2ක් ලෙස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් විය. නත්තලින් පසුව Man Utd හා Liverpoolට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 20න් පහළ පාසල් පාපන්දු කණ්ඩායම් සහභාගී වන 2019 ThePapare පාපන්දු ශූරතාවයේ තවත් තරගයක් අද (02) කොළඹ හමීඩ් අල් හුසෙයිනි විද්‍යාලය හා මාවනැල්ල බදූරියා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර කැළණිය පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  එම තරගය ගෝල 2-2ක් ලෙස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් විය. නත්තලින් පසුව Man Utd හා Liverpoolට…