23න් පහළ කාන්තා ක්‍රිකට් සුපිරි පළාත් සටන ඇරඹේ

87

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නොකඩවා දෙවන වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ කාන්තා සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 24 වැනිදා දොඹගොඩ දී හා බණ්ඩාරගම දී ඇරඹීමට නියමිතයි. මුරලිගේ සම්මාන සියල්ල සීනිගමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ සුපිරිතම පන්දු යවන්නෙක් වන මුත්තයියා මුරලිදරන් ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය තුල දිනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නොකඩවා දෙවන වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ කාන්තා සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 24 වැනිදා දොඹගොඩ දී හා බණ්ඩාරගම දී ඇරඹීමට නියමිතයි. මුරලිගේ සම්මාන සියල්ල සීනිගමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ සුපිරිතම පන්දු යවන්නෙක් වන මුත්තයියා මුරලිදරන් ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය තුල දිනා…