තිසර පෙරේරා ලෝක කණ්ඩායමට

1871

ලෝක විස්සයි-20 කණ්ඩායම හා පාකිස්තානු කණ්ඩායම අතර ජාත්‍යන්තර විස්සයි-20 තරග 3ක් ලබන මස පැවැත්වීමට තීරණය වී ඇත. එම ලෝක විස්සයි-20 කණ්ඩායමේ නායකත්වය දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම් නායක ෆෆ් ඩියු ප්ලෙසිස් හට හිමිව ඇත. “සූපවේදියෝ වැඩියි, සුප් එක රස නැහැ” – නික් පෝතස් නැවත නැගිටින්නට දඟලන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උත්සාහය (එවැන්නක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක විස්සයි-20 කණ්ඩායම හා පාකිස්තානු කණ්ඩායම අතර ජාත්‍යන්තර විස්සයි-20 තරග 3ක් ලබන මස පැවැත්වීමට තීරණය වී ඇත. එම ලෝක විස්සයි-20 කණ්ඩායමේ නායකත්වය දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම් නායක ෆෆ් ඩියු ප්ලෙසිස් හට හිමිව ඇත. “සූපවේදියෝ වැඩියි, සුප් එක රස නැහැ” – නික් පෝතස් නැවත නැගිටින්නට දඟලන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උත්සාහය (එවැන්නක්…