තිසර පෙර්රා, සෝධී, ෆර්ගසන් එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල ඉහළට

175

නවසීලන්ත යොවුන් ක්‍රීඩක ලෝකි ෆර්ගසන්, ඉෂ් සෝධි හා තිසර පෙරේරා නවතම ICC එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් හි ඉහළට පැමිණීමට සමත් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් තරමක් පුදුම හිතෙන සංචිතයක් ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මේ මස 24 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත තරග…. නිමා වූ නවසීලන්ත සංචාරයේ දී දැක්වූ සුපිරි දක්ෂතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නවසීලන්ත යොවුන් ක්‍රීඩක ලෝකි ෆර්ගසන්, ඉෂ් සෝධි හා තිසර පෙරේරා නවතම ICC එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් හි ඉහළට පැමිණීමට සමත් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් තරමක් පුදුම හිතෙන සංචිතයක් ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මේ මස 24 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත තරග…. නිමා වූ නවසීලන්ත සංචාරයේ දී දැක්වූ සුපිරි දක්ෂතා…