2015න් පසු ක්‍රිකට් කොයිබටද?

388

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වර්තමානයේ අත් වී තිබෙන්නෙ ඉතාමත් ශෝචනීය තත්ත්වයක් බව අප කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. මේ වන විට ටෙස්ට්, එක්දින හා විස්සයි විස්ස ICC ශ්‍රේණිගතකිරීම් හි පිළිවෙළින් 6, 8 හා 7 ස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ ඒ බව ඕනවටත් වඩා තහවුරු කරමිනි. 1996 ලෝක කුසලානයත් සමඟින් ක්‍රිකට් කරළියේ නමක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වර්තමානයේ අත් වී තිබෙන්නෙ ඉතාමත් ශෝචනීය තත්ත්වයක් බව අප කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. මේ වන විට ටෙස්ට්, එක්දින හා විස්සයි විස්ස ICC ශ්‍රේණිගතකිරීම් හි පිළිවෙළින් 6, 8 හා 7 ස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ ඒ බව ඕනවටත් වඩා තහවුරු කරමිනි. 1996 ලෝක කුසලානයත් සමඟින් ක්‍රිකට් කරළියේ නමක්…