කිරියෙන් ඇරඹී පැණියෙන් නැවතුණ 2020

250

“කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුබ නව වසරක් වේවා!” දශක ගණනාවක් පුරාවටම නව වසරක් උදා වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුවගින් පිටවූ සුලබතම වදන් පෙළ වූයේ එයයි. නමුත් 2021 වසර උදාවත් සමඟින් මේ වදන් පෙළ සවනත වැකෙන විට අපට දැනෙන්නේ පෙර වසරවල දැනුණ ලෙංගතු හැඟීම නොවේ. සුවහසක් සිත් සතන් ප්‍රමෝදයෙන් එළිය කළ මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුබ නව වසරක් වේවා!” දශක ගණනාවක් පුරාවටම නව වසරක් උදා වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුවගින් පිටවූ සුලබතම වදන් පෙළ වූයේ එයයි. නමුත් 2021 වසර උදාවත් සමඟින් මේ වදන් පෙළ සවනත වැකෙන විට අපට දැනෙන්නේ පෙර වසරවල දැනුණ ලෙංගතු හැඟීම නොවේ. සුවහසක් සිත් සතන් ප්‍රමෝදයෙන් එළිය කළ මේ…