உலகக் கிண்ண வெற்றிக்கு ரங்கன ஹேரத் திருப்புனை ஏற்படுத்திய நாள்

34
Getty Images
 

மார்ச் 31, 2014ஆம் திகதி என்பது இலங்கை கிரிக்கெட் இரசிகர்கள் எவருக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக அமைந்திருந்தது. ஏனெனில், குறித்த நாளில் இலங்கை கிரிக்கெட் இரசிகர்கள் மிகப் பெரும் கவலையினையும், எண்ணிலடங்காத சந்தோஷத்தினையும் அனுபவித்திருந்தனர்.   ஸ்மித்தின் தலைமைப் பதவிக்கான இரண்டு வருட தடைக்காலம் முடிவு பந்தை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் இரண்டு வருடங்கள் ………. மேற்குறிப்பிட்ட திகதியில் இலங்கை அணியும், நியூசிலாந்து அணியும் 2014ஆம் ஆண்டு T20 உலகக் கிண்ணத்தின்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

மார்ச் 31, 2014ஆம் திகதி என்பது இலங்கை கிரிக்கெட் இரசிகர்கள் எவருக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக அமைந்திருந்தது. ஏனெனில், குறித்த நாளில் இலங்கை கிரிக்கெட் இரசிகர்கள் மிகப் பெரும் கவலையினையும், எண்ணிலடங்காத சந்தோஷத்தினையும் அனுபவித்திருந்தனர்.   ஸ்மித்தின் தலைமைப் பதவிக்கான இரண்டு வருட தடைக்காலம் முடிவு பந்தை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் இரண்டு வருடங்கள் ………. மேற்குறிப்பிட்ட திகதியில் இலங்கை அணியும், நியூசிலாந்து அணியும் 2014ஆம் ஆண்டு T20 உலகக் கிண்ணத்தின்…