ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ අලුත්ම සාමාජිකයා – ජපානය

2

මීට වසර 4කට පෙර 13 හැවිරිදි Kazumasa Takahashi හා Reiji Suto ජපානයේ සාමාන්‍ය නීතිය කඩ කිරීමට තීරණය කළේය. ජපානයේ Sano හි ජීවත් වූ ඔවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැක්වූ ඇල්ම සුළුපටු නොවේ. ජපානය තුල අවශ්‍ය තරම් හිස් ක්‍රීඩාංගණ තිබුණ ද ඒවායේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවසරය හිමිවන්නේ නැත. වේගපන්දුවෙන්, හිතුවක්කාරකමෙන් ලොව දිනූ ඩෙනිස් ලිලී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීට වසර 4කට පෙර 13 හැවිරිදි Kazumasa Takahashi හා Reiji Suto ජපානයේ සාමාන්‍ය නීතිය කඩ කිරීමට තීරණය කළේය. ජපානයේ Sano හි ජීවත් වූ ඔවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැක්වූ ඇල්ම සුළුපටු නොවේ. ජපානය තුල අවශ්‍ය තරම් හිස් ක්‍රීඩාංගණ තිබුණ ද ඒවායේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවසරය හිමිවන්නේ නැත. වේගපන්දුවෙන්, හිතුවක්කාරකමෙන් ලොව දිනූ ඩෙනිස් ලිලී…