වේගපන්දුවෙන්, හිතුවක්කාරකමෙන් ලොව දිනූ ඩෙනිස් ලිලී

10
LONDON - AUGUST 29: Dennis Lillee, 4th Test England v Australia The Oval 1975 (Photo by Patrick Eagar/Popperfoto via Getty Images)

හැත්තෑව සහ අසූව දශකවල ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු බලඇණියේ ප්‍රමුඛයා වූයේ ඔහුය. ඝනව වැඩුණු උඩු රැවුල මෙන්ම අතිශය තරගකාරී, කිසිලෙසකින් හෝ පරාජය බාර නොගන්නා උසස් ක්‍රීඩා රටාව ඔහුව ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඉහළින්ම උසවා තබන්නට සමත් විය. 1949 වසරේ ජූලි 18 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර දී උපත ලද ඩෙනිස් කීත් ලිලී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එතෙක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හැත්තෑව සහ අසූව දශකවල ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු බලඇණියේ ප්‍රමුඛයා වූයේ ඔහුය. ඝනව වැඩුණු උඩු රැවුල මෙන්ම අතිශය තරගකාරී, කිසිලෙසකින් හෝ පරාජය බාර නොගන්නා උසස් ක්‍රීඩා රටාව ඔහුව ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඉහළින්ම උසවා තබන්නට සමත් විය. 1949 වසරේ ජූලි 18 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර දී උපත ලද ඩෙනිස් කීත් ලිලී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එතෙක්…