ගිනිගත්හේනේ හා කොට්ටාවේ පොඩ්ඩෝ ශූරතා දිනති

121

සමස්ත ලංකා ළමා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මාර්තු 9 වැනිදා මහනුවර බෝගම්බර දී ආරම්භ වූ අතර දින තුනක උණුසුම් තරගාවලියකට පසු ඊයේ (11) තරගාවලිය සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. තරගාවලිය සඳහා තුන්වැනි හා හතරවැනි ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 6000ක් පමණ සහභාගී වූයේ පළාත් මට්ටම් හතක හා කලාප මට්ටම් 74ක් නියෝජනය කරමිනි. තරගාවලිය මෙවර පැවැත්වුණේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සමස්ත ලංකා ළමා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මාර්තු 9 වැනිදා මහනුවර බෝගම්බර දී ආරම්භ වූ අතර දින තුනක උණුසුම් තරගාවලියකට පසු ඊයේ (11) තරගාවලිය සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. තරගාවලිය සඳහා තුන්වැනි හා හතරවැනි ශ්‍රේණියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 6000ක් පමණ සහභාගී වූයේ පළාත් මට්ටම් හතක හා කලාප මට්ටම් 74ක් නියෝජනය කරමිනි. තරගාවලිය මෙවර පැවැත්වුණේ…