ළමා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය බෝගම්බර දී ඇරඹේ!

163

ශ්‍රී ලංකා ළමා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය අද (9) මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩා පිටියේ දී ආරම්භ විය. 3 ශ්‍රේණියේ හා 4 ශ්‍රේණියේ සිසු සිසුවියන් 6000ක් පමණ මෙම තරගාවලියට සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ ආකෘතියෙන් මිදී දින දෙකක් වෙනුවට දින තුනක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගකරුවන් ද 3500 සිට 6000 දක්වා වැඩි කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ළමා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය අද (9) මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩා පිටියේ දී ආරම්භ විය. 3 ශ්‍රේණියේ හා 4 ශ්‍රේණියේ සිසු සිසුවියන් 6000ක් පමණ මෙම තරගාවලියට සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ ආකෘතියෙන් මිදී දින දෙකක් වෙනුවට දින තුනක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගකරුවන් ද 3500 සිට 6000 දක්වා වැඩි කර…