පාකිස්තානයේ ක්‍රිකට් තරගයකට ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක්

1009
(TRT World)

පසුගිය සිකුරාදා (7) පාකිස්තානයේ Orakzai දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ක්‍රිකට් තරගයකට ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයින් රැසක් රැස්ව සිටි Amn ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති අතර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ත්‍රස්තවාදීන් ක්‍රීඩා පිටියට එපිටින් සිට ක්‍රීඩාංගණය වෙත වෙඩි තබා ඇති බවයි. එංගලන්ත පසුපෙළ ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තානය බිමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය සිකුරාදා (7) පාකිස්තානයේ Orakzai දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ක්‍රිකට් තරගයකට ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයින් රැසක් රැස්ව සිටි Amn ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති අතර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ත්‍රස්තවාදීන් ක්‍රීඩා පිටියට එපිටින් සිට ක්‍රීඩාංගණය වෙත වෙඩි තබා ඇති බවයි. එංගලන්ත පසුපෙළ ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තානය බිමට…