ඉන්දීය ක්‍රිකට් සභාපති නිරෝධායන කාලය කප්පාදු කරන්නට සැරසේ

159

මේ වසර අවසානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා ඔවුන් කැමැත්තෙන් සිටින නමුත් ඊට පෙර ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් සඳහා කෙටි නිරෝධායන කාලයක් අවශ්‍ය බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී සෞරව් ගංගුලි මහතා පවසා සිටියි. පළමු පෙළ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය තවත් පස්සට “මෙල්බර්න් නගරය හැරුණු විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනෙක් ප්‍රදේශවල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මේ වසර අවසානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරය සඳහා ඔවුන් කැමැත්තෙන් සිටින නමුත් ඊට පෙර ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් සඳහා කෙටි නිරෝධායන කාලයක් අවශ්‍ය බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී සෞරව් ගංගුලි මහතා පවසා සිටියි. පළමු පෙළ දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලිය තවත් පස්සට “මෙල්බර්න් නගරය හැරුණු විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනෙක් ප්‍රදේශවල…