රටවල් 7ක් අතරින් නවිෂ්ක රිදි පදක්කම දිනයි

86

තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද (16) ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩකයන් අද දිනයේදීත් තරග කිහිපයකටම සහභාගී වූ අතර ඒ අතරින් නවිෂ්ක සන්දෙෂ් තරග වැදුණු තරගය ඉතාමත් සුවිශේෂී වූයේ ඔහු එම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ නිසාවෙනි.   මලින්ද හා නවිෂ්කගෙන් සුපිරි දස්කම්; තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද (16) ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩකයන් අද දිනයේදීත් තරග කිහිපයකටම සහභාගී වූ අතර ඒ අතරින් නවිෂ්ක සන්දෙෂ් තරග වැදුණු තරගය ඉතාමත් සුවිශේෂී වූයේ ඔහු එම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූ නිසාවෙනි.   මලින්ද හා නවිෂ්කගෙන් සුපිරි දස්කම්; තවත්…