මලින්ද හා නවිෂ්කගෙන් සුපිරි දස්කම්; තවත් හතරක් ඉදිරියට

2019 යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය

86

තෙවැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය අද (15) හොංකොං හිදී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙරවරු 8.30ට ආරම්භ විය. ඔලිම්පික් සිහිනය සිතේ දරාගෙන එන බොහෝමයක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මෙය ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවකි. යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ ආරම්භක දිනයේ තරග 32ක් ක්‍රියාත්මක විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන තරග 4ක් පැවැත්විය. කෙසේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තෙවැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය අද (15) හොංකොං හිදී ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙරවරු 8.30ට ආරම්භ විය. ඔලිම්පික් සිහිනය සිතේ දරාගෙන එන බොහෝමයක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මෙය ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවකි. යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ ආරම්භක දිනයේ තරග 32ක් ක්‍රියාත්මක විය. එහි දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන තරග 4ක් පැවැත්විය. කෙසේ…