ප්‍රබල බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්දීය සංචාරයෙන් ඉවත් වෙයි

8

බංග්ලාදේශ ආරම්භක පිතිකරු තමිම් ඉක්බාල් පෞද්ගලික හේතුවක් හේතුවෙන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඉන්දියානු සංචාරයෙන් ඉවත් වී ඇති බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පසුගිය සෙනසුරාදා නිවේදනය කරනු ලැබීය. තමා ඒ සඳහා සහභාගී නොවන බව තමීම් ඉක්බාල් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබීය.  කවීෂාගේ පන්දුකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පහසු ජයක් 2019 ACC ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ ආරම්භක පිතිකරු තමිම් ඉක්බාල් පෞද්ගලික හේතුවක් හේතුවෙන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඉන්දියානු සංචාරයෙන් ඉවත් වී ඇති බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පසුගිය සෙනසුරාදා නිවේදනය කරනු ලැබීය. තමා ඒ සඳහා සහභාගී නොවන බව තමීම් ඉක්බාල් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබීය.  කවීෂාගේ පන්දුකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පහසු ජයක් 2019 ACC ආසියානු…