වාර්තාගත පීතර, වලල සුසංයෝගය නැවතත් පාසල් මලල ක්‍රීඩා පිටිය කළඹයි

7

පුරා දින තුනක් මුළුල්ලේ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වූ 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාවලිය අද (22) නිමාවට පත් වූයේ නව තරග වාර්තා 34ක් බිහිකිරීමට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකසා දෙමිනි. පාසල් සහය දිවීමේ යෂ්ටිය තවදුරටත් වලල ක්‍රීඩකයින් ග්‍රහණයට 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාවය දෙවන දිනයටත් සුගතදාස…. ප්‍රතාපවත් ඉතිහාසයකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පුරා දින තුනක් මුළුල්ලේ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වූ 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාවලිය අද (22) නිමාවට පත් වූයේ නව තරග වාර්තා 34ක් බිහිකිරීමට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකසා දෙමිනි. පාසල් සහය දිවීමේ යෂ්ටිය තවදුරටත් වලල ක්‍රීඩකයින් ග්‍රහණයට 2019 සමස්ත ලංකා පාසල් සහය දිවීමේ ශූරතාවය දෙවන දිනයටත් සුගතදාස…. ප්‍රතාපවත් ඉතිහාසයකට…