පන්දුවක් හිසේ වැදුණු ස්මිත්ගේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල එයි

ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත සංචාරය 2020

296
Steve Smith

මේ දිනවල පැවැත්වෙන එංගලන්ත – ඕස්ට්‍රේලියා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරගයට පෙර දිනයේ පුහුණුවීම් අතරතුර (11) ස්ටීව් ස්මිත්ගේ හිසේ පන්දුවක් හිසේ වැදීම නිසාවෙන් යම් ආබාධයකට ලක්විය. ඒ නිසාවෙන් ඔහුට පළමු තරගය මඟ හැරී ගියත් දෙවන වරට පැවැත්වූ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට (concussion test) අනුව ඔහුගේ තත්වය සාමාන්‍ය බව තහවුරු වී ඇත. ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල පැවැත්වෙන එංගලන්ත – ඕස්ට්‍රේලියා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරගයට පෙර දිනයේ පුහුණුවීම් අතරතුර (11) ස්ටීව් ස්මිත්ගේ හිසේ පන්දුවක් හිසේ වැදීම නිසාවෙන් යම් ආබාධයකට ලක්විය. ඒ නිසාවෙන් ඔහුට පළමු තරගය මඟ හැරී ගියත් දෙවන වරට පැවැත්වූ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට (concussion test) අනුව ඔහුගේ තත්වය සාමාන්‍ය බව තහවුරු වී ඇත. ඒ…