ශූරයින්ගේ මාරයාට පීතර්යින්ගෙන් තරවටුවක්!

649
Bamba Brigade defends the under 18 Title
 

2019 වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය අද (18) රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වුණ අතර එහි ශූරතාව දිනා ගැනීමට සාන්ත පීතර විදුහල සමත් විය. ඒ ලකුණු 12-07ක් විද්‍යා විදුහලට එරෙහිව තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි. ​කරට කර සටනකින් පසු DS – සාන්ත ජෝසප් තරගය විසඳුමකින් තොරයි! වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය අද (18) රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වුණ අතර එහි ශූරතාව දිනා ගැනීමට සාන්ත පීතර විදුහල සමත් විය. ඒ ලකුණු 12-07ක් විද්‍යා විදුහලට එරෙහිව තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි. ​කරට කර සටනකින් පසු DS – සාන්ත ජෝසප් තරගය විසඳුමකින් තොරයි! වයස අවුරුදු…