ජාතික සංචිතයට නව සහය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙක්!

648

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට තවත් සති කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව තිබෙන මොහොතක ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට සහය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු නම් කර ඇත.  හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක මුස්තාක් ජිෆ්රි සහ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු ක්‍රීඩක සාලිය කුමාරව ප්‍රධාන පුහුණුකරු මැට් ලී ගේ සහය පුහුණුකරුවන් වශයෙන් පත් කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට තවත් සති කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව තිබෙන මොහොතක ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට සහය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙකු නම් කර ඇත.  හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක මුස්තාක් ජිෆ්රි සහ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු ක්‍රීඩක සාලිය කුමාරව ප්‍රධාන පුහුණුකරු මැට් ලී ගේ සහය පුහුණුකරුවන් වශයෙන් පත් කර…