අත්දැකීම් බහුල CR&FC ආධිපත්‍ය පතුරවන්නට සූදානමින්!

4

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායමේ නායක ඔමල්ක ගුණරත්නගේ නායකත්වය යටතේ CR & FC කණ්ඩායම මේ වනවිට 2019/2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා සූදානමෙන් සිටියි. පසුගිය තරග වාරය අවසානයේ දී සිව්වන ස්ථානයේ පසුවූ CR & FC කණ්ඩායමට මෙවර කුමන ආකාරයක වෙනසක් සිදුකළ හැකි වේවි ද? CR & FC කණ්ඩායමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායමේ නායක ඔමල්ක ගුණරත්නගේ නායකත්වය යටතේ CR & FC කණ්ඩායම මේ වනවිට 2019/2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා සූදානමෙන් සිටියි. පසුගිය තරග වාරය අවසානයේ දී සිව්වන ස්ථානයේ පසුවූ CR & FC කණ්ඩායමට මෙවර කුමන ආකාරයක වෙනසක් සිදුකළ හැකි වේවි ද? CR & FC කණ්ඩායමේ…