හෙට (17) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විදුහල අතර 34 වන “ඇතුගල්පුර සටන” පැවැත්වේ. “ශූරතාවය මලියදේවයට ලබා ගැනීම අපේ අරමුණයි” – දමිත් සිල්වා 5 වන වරටත් ඩයලොග් ආසිආටා සමාගමේ අනුග්‍රහකත්වයත් සමඟින් පැවැත්වෙන 34 වන “ඇතුගල්පුර සටන” කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ සාන්ත ආනා විදුහල අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හෙට (17) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විදුහල අතර 34 වන “ඇතුගල්පුර සටන” පැවැත්වේ. “ශූරතාවය මලියදේවයට ලබා ගැනීම අපේ අරමුණයි” – දමිත් සිල්වා 5 වන වරටත් ඩයලොග් ආසිආටා සමාගමේ අනුග්‍රහකත්වයත් සමඟින් පැවැත්වෙන 34 වන “ඇතුගල්පුර සටන” කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ සාන්ත ආනා විදුහල අතර…